X
Kategorie
Tagi
 • Brak dostępnych list
 1. Sprzedawca odpowiada względem Kupującego jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną (niezgodność rzeczy sprzedanej z umową) lub prawną (np. rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej) – Rękojmia, na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 2. Kupujący może złożyć reklamację, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu.
 3. W celu złożenia reklamacji Kupujący proszony jest o odesłanie na koszt Sprzedawcy rzeczy na jego adres: Jarząb Grażyna PPHU „Gra-Lech”, Jordanów 19A, 95 – 060 Brzeziny, z dopiskiem „REKLAMACJA” na opakowaniu.
 4. Do odsyłanego towaru Klient proszony jest o dołączenie paragonu fiskalnego lub faktury VAT. W związku z dokonaniem reklamacji Klient proszony jest o przesłanie drogą elektroniczną na adres gralech@gralech.com albo na adres siedziby Sprzedawcy oznaczonej powyżej informacji na temat okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty ujawnieniu wady, okoliczności jej ujawnienia oraz żądania związanego z ujawnioną wadą tj. doprowadzenia towaru do zgodnego z umową tj. naprawy, obniżenia ceny, wymiany albo odstąpienia od umowy oraz swoich danych kontaktowych. Formularz reklamacji znajduje się na stronie internetowej www.gralech.com w zakładce Regulamin, Warunki Reklamacji.
 5. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni  licząc od dnia złożenia reklamacji
  wraz z opisem przyczyny reklamacji i żądaniem Klienta.
  a) W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią
  o niezasadności reklamacji na koszt klienta.
  b) W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca może przesłać na adres poczty elektronicznej Klienta podany w zamówieniu korektę faktury sprzedaży z automatycznym żądaniem potwierdzenia otrzymania wiadomości.
 6. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sklep zobowiązuje się do pokrycia kosztów transportu produktu do Klienta.